Home Tin tức Nghĩa vụ quân sự 2019 : Hà Nội chú trọng gọi công dân đã tốt nghiệp đại học